• Lê Minh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   lmhue.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung; Quản lý trực tiếp công tác: Tư tưởng Chính trị nội bộ; Cán bộ; nhân sự; tài chính.

 • Nguyễn Hữu Ngôn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0983786079
  • Email:
   nhngon.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác: CSVC, Hành chính, ANTT, ATGT, PCCC, phòng chống bão lụt, Lao động. Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác khi HT phân công.

 • Văn Kim Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0903521611
  • Email:
   vkhoang.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác: Khảo thí - CNTT; Hoạt động GDHN – NGLL, HĐ ngoại khóa; Nghề PT; Kiểm định chất lượng GD. Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác khi HT phân công.

 • Trần Thị Lệ Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ttlthuy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác CM; Quản lý công tác DT – HT, công tác thi đua – khen thưởng. Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác khi HT phân công.