• Trần Thị Lệ Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0905217479
  • Email:
   ttlthuy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung.

 • Văn Kim Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0903521611
  • Email:
   vkhoang.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác: Khảo thí; Hoạt động GDHN – NGLL, HĐ ngoại khóa; Nghề PT; Kiểm định chất lượng GD, Y tế, Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác khi HT phân công.

 • Trần Công Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0913810680
  • Email:
   tctoan.thpt.mk@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cơ Sở Vật chất

 • Đinh Như Thạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0387423278
  • Email:
   dnthanh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác CM; Quản lý công tác DT – HT.