Lê Minh Huệ
Thông tin chi tiết:
Lê Minh Huệ
Hiệu trưởng Lê Minh Huệ
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Trình độ Đại học Sư phạm Toán
Địa chỉ Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại 0257.3578039
Email lmhue.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Phụ trách chung; Quản lý trực tiếp công tác: Tư tưởng Chính trị nội bộ; Cán bộ; nhân sự; tài chính.