Văn Kim Hoàng
Thông tin chi tiết:
Văn Kim Hoàng
Phó Hiệu trưởng Văn Kim Hoàng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Trình độ Đại học Sư phạm Toán
Địa chỉ Hoà Đồng - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại 0903521611
Email vkhoang.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Phụ trách công tác: Khảo thí - CNTT; Hoạt động GDHN – NGLL, HĐ ngoại khóa; Nghề PT; Kiểm định chất lượng GD. Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác khi HT phân công.