• Phạm Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CT Công đoàn
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   pvbinh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác Đời sống; công tác Văn phòng 

 • Nguyễn Tiến Túy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH CĐCS
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nttuy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phong trào Thể dục - Thể thao

 • Võ Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH CĐCS
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   vtthoa.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác Tuyên truyền

 • Hồ Thị Quỳnh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH CĐCS
  • Email:
   htqnga.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác Nữ công

 • Hồ Bích Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   htbtri.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phong trào Thể mỹ

 • Trần Đỗ Như Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH CĐCS
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   tdnnguyen.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác Văn nghệ

 • Nguyễn Chính Trực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH CĐCS - Chủ nhiệm UBKT
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nctruc.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác Kiểm tra CĐCS

 • Trần Thị Nở
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BTV CĐCS
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ttno.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác Nữ công - Văn Thể Mỹ