• Phan Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   pnanh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Phạm Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   pvbinh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Phạm Ngọc Lãm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0985 017056
  • Email:
   pnlam-stc@phuyen.gov.vn
 • Võ Trung Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng ban
  • Điện thoại:
   057.3578095
  • Email:
   vthiep.ntt.pgdtayhoa@phuyen.ed
 • Phạm Văn Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   pvphi.thpt.lhp@phuyen.edu.vn