Phạm Ngọc Lãm
Thông tin chi tiết:
Phạm Ngọc Lãm
Ủy viên Phạm Ngọc Lãm
Ngày tháng năm sinh 30/11/-0001
Giới tính Nữ
Địa chỉ Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại 0985 017056
Email pnlam-stc@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội