Phạm Văn Phi
Thông tin chi tiết:
Phạm Văn Phi
Trưởng ban Phạm Văn Phi
Ngày tháng năm sinh 30/11/-0001
Giới tính Nữ
Địa chỉ Phú Diễn Ngoài - Hòa Đồng - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại 057-3578039
Email pvphi.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Phụ trách chung