• Trần Thị Lệ Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng ủy
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0905217479
  • Email:
   ttlthuy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác chuyên môn

 • Đinh Như Thạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   0387423278
  • Email:
   dnthanh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Như Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV - Bí thư chi bộ 2
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ttnhoa.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chi bộ 2

 • Châu Văn Tốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV - Bí thư chi bộ 1
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   cvtoc.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chi bộ 1

 • Huỳnh Ngọc Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ 4
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   hnthoai.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chi bộ 4