• Lê Minh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   lmhue.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung.

 • Nguyễn Hữu Ngôn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   0983786079
  • Email:
   nhngon.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác được Đảng ủy phân công 

 • Đinh Như Thạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thường vụ Đảng ủy - Bí thư chi bộ 3
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   dnthanh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Chi bộ 3

 • Trần Thị Lệ Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ttlthuy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác chuyên môn

 • Trần Minh Thiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên.
  • Điện thoại:
   0905149856
  • Email:
   tmthien.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Công đoàn cơ sở.

 • Huỳnh Ngọc Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ 4
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   hnthoai.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chi bộ 4

 • Châu Văn Tốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV - Bí thư chi bộ 1
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   cvtoc.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chi bộ 1

 • Trần Thị Như Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV - Bí thư chi bộ 2
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ttnhoa.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chi bộ 2

 • Lê Minh Huân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   lmhuan.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh