• Nguyễn Văn Chánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   nvchanh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Châu Văn Tốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV - Bí thư chi bộ 1
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Như Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV - Bí thư chi bộ 2
  • Điện thoại:
  • Email:
   ttnhoa.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Minh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
  • Email:
   lmhue.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Minh Thiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên.
  • Điện thoại:
   0905149856
  • Email:
   tmthien.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV - Bí thư Chi bộ 3
  • Điện thoại:
   0982956651
  • Email:
   ptkhuong.thpt.lhp@phuyen.edu.v
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đinh Như Thạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thường vụ Đảng ủy
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Ngọc Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV - Bí thư chi bộ 4
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Hữu Ngôn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   0983786079
  • Email:
   nhngon.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 133
Tháng 07 : 2.688
Năm 2018 : 4.419