Trần Thị Lệ Thủy
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Lệ Thủy
Phó Hiệu trưởng Trần Thị Lệ Thủy
Ngày tháng năm sinh 30/11/-0001
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Đại học Sư phạm Văn
Địa chỉ Thị trấn Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên
Điện thoại 0257.3578039
Email ttlthuy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Phụ trách công tác CM; Quản lý công tác DT – HT, công tác thi đua – khen thưởng. Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác khi HT phân công.