• Lê Minh Huân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   lmhuan.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 • Triệu Thị Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ttthong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

 • Võ Thị Hương Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   vthtrang.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Buổi chiều)