• Thái Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   tvlong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Trần Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   tttung.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Tổ Sinh. Giảng dạy các bộ môn Sinh - Công nghệ NN các lớp được phân công.

 • Đỗ Ngọc Lãm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   dnlam.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tin các lớp được phân công.

 • Đỗ Thị Kim Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   dtkluong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ Ngữ văn. Giảng dạy bộ môn Ngữ văn các lớp được phân công.

 • Trương Thị Thu Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0905347755
  • Email:
   ttthoa.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh các lớp được phân công.

 • Lê Thị Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   lthuong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý tổ văn phòng. Phụ trách công tác văn thư.

 • Võ Xuân Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   vxvien.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sử - GDCD các lớp được phân công.

 • Phạm Văn Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0988493736
  • Email:
   pvphi.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ Lý - Công nghệ. Giảng dạy bộ môn Vật lý các lớp được phân công.

 • Đỗ Xuân Vỵ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   dxvy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Thể dụ - GDQP các lớp được phân công

 • Nguyễn Sĩ Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nsbao.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ Hóa. Giảng dạy bộ môn Hóa học các lớp được phân công.

 • Trần Thị Tuyết Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   tttnga.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Địa lý các lớp được phân công

 • Huỳnh Ngọc Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0389199291
  • Email:
   hnthoai.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Vật lý - Công nghệ CN các lớp được phân công.