• Võ Thành Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   057-3578039
 • Phan Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   pnanh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Lê Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   lvminh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Lê Văn Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984386481
  • Email:
   lvquyen.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   ntphi.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Thanh Nhạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   tttnhan.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   ntbich.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Th.s Hồ Bích Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   hbtri.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   ntnhi.thpt.lhp@phuyen.edu.vn