• Trần Thị Tuyết Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   tttnga.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Địa lý các lớp được phân công

 • Trần Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   tttung.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Tổ Sinh. Giảng dạy các bộ môn Sinh - Công nghệ NN các lớp được phân công.

 • Đỗ Thị Kim Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0848072479
  • Email:
   dtkluong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ Ngữ văn. Giảng dạy bộ môn Ngữ văn các lớp được phân công.

 • Đỗ Ngọc Lãm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0986039694
  • Email:
   dnlam.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Quản lý tổ chuyên môn.

   -Giảng dạy bộ môn Tin các lớp được phân công.

 • Lê Thị Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0796751728
  • Email:
   lthuong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý tổ văn phòng. Phụ trách công tác văn thư.

 • Phạm Văn Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0988493736
  • Email:
   pvphi.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ Lý - Công nghệ. Giảng dạy bộ môn Vật lý các lớp được phân công.

 • Võ Xuân Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0393786498
  • Email:
   vxvien.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sử - GDCD các lớp được phân công.

 • Đỗ Xuân Vỵ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   dxvy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Thể dụ - GDQP các lớp được phân công

 • Nguyễn Sĩ Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0338422876
  • Email:
   nsbao.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ Hóa. Giảng dạy bộ môn Hóa học các lớp được phân công.

 • Thái Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0386557252
  • Email:
   tvlong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Quản lý tổ chuyên môn.

   -Phụ trách công tác thi đua của tổ.

   -Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Trần Thị Như Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0915235421
  • Email:
   ttnhoa.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Phụ trách tổ chuyên môn

   -Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh các lớp được phân công.

 • Huỳnh Thị An Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   htathinh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sử - GDCD các lớp được phân công.

 • Lưu Văn Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0919634016
  • Email:
   lvlien.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sinh - Công nghệ NN các lớp được phân công.

 • Phan Nhật Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0905446600
  • Email:
   pntien.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh các lớp được phân công.

 • Nguyễn Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0905624092
  • Email:
   nvtam.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Thể dục - GDQP các lớp được phân công.

 • Huỳnh Ngọc Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0389199291
  • Email:
   hnthoai.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Vật lý - Công nghệ CN các lớp được phân công.

 • Nguyễn Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Điện thoại:
   0983167155
  • Email:
   ntquyen.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Hóa học các lớp được phân công.

 • Châu Văn Tốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0972427669
  • Email:
   cvtoc.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Quản lý tổ chuyên môn

   -Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Văn Kim Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0903521611
  • Email:
   vkhoang.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy bộ môn Toán.

 • Lê Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   lthoa.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác tạp vụ