• Nguyễn Sĩ Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nsbao.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ Hóa. Giảng dạy bộ môn Hóa học các lớp được phân công.

 • Nguyễn Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983167155
  • Email:
   ntquyen.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Hóa học các lớp được phân công.