• Huỳnh Thị Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   htdieu.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Hữu Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   nhthai.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hà Kim Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   hkchi.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Chính Trực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   nctruc.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Khắc Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979042997
  • Email:
   nksinh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Nguyên Nguyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   nnnguyen.thpt.lhp@phuyen.edu.v
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Văn Lĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   vvlinh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Ngọc Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   lnchinh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trương Thị Kim Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   tttchi.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thị Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   pttthuy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 133
Tháng 07 : 2.688
Năm 2018 : 4.419