• Phạm Văn Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0988493736
  • Email:
   pvphi.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ Lý - Công nghệ. Giảng dạy bộ môn Vật lý các lớp được phân công.

 • Huỳnh Ngọc Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   01689199291
  • Email:
   hnthoai.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Vật lý - Công nghệ CN các lớp được phân công.