• Nguyễn Xuân Tỵ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   nxty.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Vĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   nvvinh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   nthanh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Thị Kim Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   htkphuc.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Nhật Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   01266719491
  • Email:
   pntien.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trương Thị Thu Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0905347755
  • Email:
   ttthoa.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Kiều Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   pkphung.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Thị Bích Hợp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   dtbhop.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Thị Tường Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   httvi.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   ptnguyet.thpt.lhp@phuyen.edu.v
  • Giới thiệu sơ bộ:
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 133
Tháng 07 : 2.688
Năm 2018 : 4.419