• Trương Thị Thu Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0905347755
  • Email:
   ttthoa.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh các lớp được phân công.

 • Phan Nhật Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   01266719491
  • Email:
   pntien.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh các lớp được phân công.