• Đỗ Thị Kim Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   dtkluong.thpt.lhp@phuyen.edu.v
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ Ngữ văn. Giảng dạy bộ môn Ngữ văn các lớp được phân công.

 • Phạm Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   pvbinh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Ngữ văn các lớp được phân công.