• Trần Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   tttung.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Tổ Sinh. Giảng dạy các bộ môn Sinh - Công nghệ NN các lớp được phân công.

 • Lưu Văn Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký Hội đồng - Tổ phó
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   lvlien.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sinh - Công nghệ NN các lớp được phân công.