• Võ Xuân Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   vxvien.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sử - GDCD các lớp được phân công.

 • Huỳnh Thị An Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   htathinh.thpt.lhp@phuyen.edu.v
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sử - GDCD các lớp được phân công.