• Đỗ Xuân Vỵ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   dxvy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Thể dụ - GDQP các lớp được phân công

 • Nguyễn Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nvtam.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Thể dục - GDQP các lớp được phân công.