Đỗ Ngọc Lãm
Thông tin chi tiết:
Đỗ Ngọc Lãm
Tổ trưởng Đỗ Ngọc Lãm
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Trình độ Đại học Toán - Tin
Địa chỉ Hòa Đồng - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại 0257.3578039
Email dnlam.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Giảng dạy bộ môn Tin các lớp được phân công.