Nguyễn Hữu Chương
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hữu Chương
Giáo viên Nguyễn Hữu Chương
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Trình độ Đại học Tin học
Địa chỉ Phú Diễn Ngoài, Hòa Đồng, Tây Hòa, Phú Yên
Điện thoại 0257.3578039
Email nhchuong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Giảng dạy môn Tin học các lớp được phân công.