Phùng Thị Trưng
Thông tin chi tiết:
Phùng Thị Trưng
Giáo viên Phùng Thị Trưng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học Tin học
Địa chỉ Hòa Phong- Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại 0257.3578039
Email pttrung.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Giảng dạy bộ môn Tin học các lớp được phân công.