Trần Bá Dũng
Thông tin chi tiết:
Trần Bá Dũng
Giáo viên Trần Bá Dũng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Trình độ Đại học Tin học
Địa chỉ Thị trấn Phú Thứ - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại 057-3578039
Email tbdung.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Giảng dạy bộ môn Tin các lớp được phân công.