Võ Thị Hương Trang
Thông tin chi tiết:
Võ Thị Hương Trang
Giáo viên Võ Thị Hương Trang
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học Tin học
Địa chỉ Hòa Bình 1 - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại 0257.3578039
Email vthtrang.thpt.lhp@phuyen.edu.v
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Giảng dạy bộ môn Tin học các lớp được phân công.