Võ Thị Tình
Thông tin chi tiết:
Võ Thị Tình
Giáo viên Võ Thị Tình
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Đại học Tin học
Địa chỉ Hòa Đồng - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại 0257.3578039
Email vttinh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Giảng dạy bộ môn Tin các lớp được phân công.