• Thái Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   tvlong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Trương Tấn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978869220
  • Email:
   tthung.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Nguyễn Ngọc Phát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nnphat.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công.

 • Huỳnh Văn Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   hvnuong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Châu Văn Tốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   cvtoc.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Ngô Rô Pen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   05732578039
  • Email:
   nrpen.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Lê Hồng Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   lhlinh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Lê Thị Ngọc Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ltnhuyen.thpt.lhp@phuyen.edu.v
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Châu Trường Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   ctvui.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Diễm Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   ntdthuy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Vỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973146087
  • Email:
   ntvy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Nguyễn Thành Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   ntcong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn