• Thái Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0386557252
  • Email:
   tvlong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Quản lý tổ chuyên môn.

   -Phụ trách công tác thi đua của tổ.

   -Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Châu Văn Tốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0972427669
  • Email:
   cvtoc.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Quản lý tổ chuyên môn

   -Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Văn Kim Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0903521611
  • Email:
   vkhoang.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy bộ môn Toán.

 • Trương Tấn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978869220
  • Email:
   tthung.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Nguyễn Ngọc Phát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ
  • Điện thoại:
   0985803224
  • Email:
   nnphat.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   =Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công.

   -Tổ chức các hoạt động xã hội nhân đạo của quần chúng

 • Huỳnh Văn Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   hvnuong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Ngô Rô Pen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký Hội đồng-Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0778569000
  • Email:
   nrpen.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Lê Hồng Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   lhlinh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Lê Thị Ngọc Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ltnhuyen.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Châu Trường Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   ctvui.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Diễm Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   ntdthuy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Vỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973146087
  • Email:
   ntvy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Nguyễn Thành Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   ntcong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0964078499
  • Email:
   nttloan.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Huỳnh Thị Xuân Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02573578039
  • Email:
   htxthuy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Hồ Nhật Vấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01266643828
  • Email:
   hnvan.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Nguyễn Thị Ngọc Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   ntnthach.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công