• Lê Thị Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0796751728
  • Email:
   lthuong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý tổ văn phòng. Phụ trách công tác văn thư.

 • Lê Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   lthoa.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác tạp vụ

 • Lê Xuân Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   01673095585
  • Email:
   lxhoang.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác bảo vệ đơn vị.

 • Nguyễn Thị Phối Phối
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ntpphoi.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác y tế học đường.

 • Võ Thị Anh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   vtathu.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác kế toán. 

 • Phan Thị Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   pttho.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác thư viện của trường

 • Võ Thành Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0382942779