• Lê Thị Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   lthuong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý tổ văn phòng. Phụ trách công tác văn thư.

 • Lê Tấn Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   ltphuoc.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác kế toán.

 • Nguyễn Thị Xuân Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0935059233
  • Email:
   ntxyen.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác thủ quỹ.

 • Phan Thị Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   pttho.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác thư viện của trường

 • Nguyễn Thị Phối Phối
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ntpphoi.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác y tế học đường.

 • Lê Xuân Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   01673095585
  • Email:
   lxhoang.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác bảo vệ đơn vị.

 • Trần Nhật Rện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   01676770549
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác bảo vệ đơn vị.

 • Lê Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   lthoa.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác tạp vụ