DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2015 – 2016

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2015 – 2016
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2015 – 2016
1.  MÔN TOÁN
Số TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Điểm thi cấp tỉnh Đạt giải
1 NGÔ QUANG HIẾU 20/12/1998 Nam 12A1 19.5 Giải Nhất
2 LƯƠNG THỊ DIỄM MY 17/09/1998 Nữ 12A1 14.5 Giải Nhì
3 TRẦN ĐỖ BẢO HUÂN 18/04/1998 Nam 12A1 13.5 Giải Nhì
4 NGUYỄN THỊ THU 24/06/1999 Nữ 11A1 13.5 Giải Nhì
5 PHẠM QUỲNH LONG 06/01/1998 Nam 12A1 12.5 Giải Nhì
6 VÕ THỊNH CHUẨN 16/01/1998 Nam 12A1 11.5 Giải Ba
7 NGUYỄN THẾ HUY 22/06/1998 Nam 12A1 11.5 Giải Ba
8 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 15/01/1998 Nữ 12A1 11.5 Giải Ba
9 VÕ THÁI CHÂU 06/09/1998 Nam 12A1 8.5 Giải KK
 
2.  MÔN NGỮ VĂN
Số TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Điểm thi cấp tỉnh Đạt giải
1 LÊ THỊ NGỌC HIỆP 14/04/1999 Nữ 11A2 14.0 Giải Nhì
2 ĐỖ THỊ QUỲNH NHƯ 23/04/1999 Nữ 11A1 13.5 Giải Nhì
3 PHAN THỊ HƯƠNG TRÀ 11/04/1998 Nữ 12D 13.5 Giải Nhì
4 LÊ THỊ CHÂU DUNG 21/04/1998 Nữ 12D 12.0 Giải Ba
5 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 06/01/1998 Nữ 12A2 12.0 Giải Ba
6 HUỲNH THỊ BÍCH KIỀU 16/01/1998 Nữ 12A4 10.5 Giải Ba
7 NGÔ THỊ ÁI THI 16/12/1997 Nữ 12A1 10.0 Giải Ba
8 NGUYỄN THỊ KIM HỒNG 27/09/1999 Nữ 11A3 9.0 Giải KK
9 TRẦN THỊ BÍCH TUYỀN 08/04/1998 Nữ 12A2 9.0 Giải KK
 
3.  MÔN VẬT LÝ
Số TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Điểm thi cấp tỉnh Đạt giải
1 PHẠM TẤN BANG 12/04/1998 Nam 12A2 13.0 Giải Nhì
2 NGUYỄN LÊ HOÀNG HIỆU 17/04/1999 Nam 11A1 13.0 Giải Nhì
3 PHẠM THỊ MINH LÝ 18/12/1998 Nữ 12A1 11.0 Giải Nhì
4 VÕ VĂN TOÀN 26/06/1998 Nam 12A1 10.0 Giải Ba
5 NGUYỄN VŨ LÊ DUY 15/04/1998 Nam 12A1 9.0 Giải Ba
6 NGUYỄN ANH HÀO 19/12/1998 Nam 12A2 8.75 Giải Ba
7 TRƯƠNG CÔNG DUY 01/10/1998 Nam 12A1 8.5 Giải Ba
8 VÕ PHẠM DANH 27/05/1999 Nam 11A1 7.0 Giải KK
 
4.  MÔN HÓA HỌC
Số TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Điểm thi cấp tỉnh Đạt giải
1 LÊ THỊ NGÂN THẾ 03/08/1999 Nữ 11A1 13.25 Giải Nhì
2 NGUYỄN THỊ CAO LÃNH 25/01/1998 Nữ 12A1 12.25 Giải Nhì
3 NGUYỄN THỊ Y PHỤNG 16/03/1998 Nữ 12A1 12.25 Giải Nhì
4 BÙI THỊ CẨM PHẤN 10/05/1998 Nữ 12A1 12.0 Giải Nhì
5 LÊ BẢO TRÂM 11/04/1998 Nữ 12A1 12.0 Giải Nhì
6 NGÔ THỊ NỞ 04/09/1998 Nữ 12A3 11.0 Giải Ba
7 VÕ THỊ TRÀ MY 20/12/1999 Nữ 11A1 10.75 Giải Ba
8 NGUYỄN THÙY UYÊN 22/09/1998 Nữ 12A1 10.75 Giải Ba
9 LƯƠNG QUỐC DIỆN 25/05/1998 Nam 12A1 9.50 Giải Ba
10 PHẠM MINH NHẬT KHUÊ 01/01/1999 Nam 11A1 9.25 Giải KK
11 PHẠM NGỌC NHIỆM 04/03/1999 Nam 11A1 9.25 Giải KK
 
5.  MÔN SINH HỌC
Số TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Điểm thi cấp tỉnh Đạt giải
1 BÙI THỊ THÚY DÂN 01/05/1998 Nữ 12A2 12.0 Giải Nhì
2 HUỲNH THỊ CẨM CHUNG 01/07/1998 Nữ 12A1 10.5 Giải Ba
3 NGUYỄN TUẤN HẢI 26/09/1998 Nam 12A2 10.0 Giải Ba
4 PHẠM NGỌC LÝ 27/04/1999 Nam 11A1 9.5 Giải Ba
5 LÊ THỊ MỸ HOA 22/08/1999 Nữ 11A2 8.5 Giải KK
6 NGÔ THỊ MỸ QUỲNH 24/03/1998 Nữ 12A1 8.0 Giải KK
7 PHẠM HUYỀN MƠ 05/12/1999 Nữ 11A14 7.75 Giải KK
 
6.  MÔN LỊCH SỬ
Số TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Điểm thi cấp tỉnh Đạt giải
1 TRẦN THỊ MỸ LINH 05/01/1998 Nữ 12D 14.0 Giải Nhì
2 HUỲNH THỊ HẠ UYỂN 12/07/1998 Nữ 12A12 13.0 Giải Nhì
3 VÕ CÔNG HIẾU 20/05/1999 Nam 11A4 12.5 Giải Ba
4 NGUYỄN THỊ PHỐ 04/01/1999 Nữ 11A16 12.0 Giải Ba
5 PHAN THỊ MỸ HẢO 22/05/1998 Nữ 12A2 11.5 Giải Ba
6 LÊ THỊ THANH QUYẾN 07/05/1998 Nữ 12A12 11.5 Giải Ba
7 NGUYỄN THỊ QUỲNH 06/06/1998 Nữ 12A2 11.0 Giải KK
8 TRẦN MINH THƯ 07/02/1998 Nữ 12A12 11.0 Giải KK
9 ĐOÀN VĂN TÍN 05/07/1998 Nam 12A9 11.0 Giải KK
 
7.  MÔN ĐỊA LÝ
Số TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Điểm thi cấp tỉnh Đạt giải
1 TRẦN KIM THIỆN 15/12/1998 Nam 12D 11.0 Giải Nhì
2 NGÔ THỊ KIM HUỆ 22/03/1998 Nữ 12A2 9.75 Giải Ba
3 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 02/06/1998 Nam 12A2 9.5 Giải Ba
4 NGUYỄN VĂN NGỌC 05/03/1998 Nữ 12A9 9.5 Giải Ba
5 NGÔ VĂN THẮNG 16/06/1998 Nam 12A2 8.75 Giải KK
6 HÀ THỊ NGỌC BÍCH 18/07/1998 Nữ 12A3 8.5 Giải KK
7 ĐẶNG HOÀI ÂN 20/03/1998 Nữ 12A13 8.25 Giải KK
8 NGÔ THỊ MỸ HÂN 25/12/1999 Nữ 11A2 8.25 Giải KK
 
8.  MÔN TIẾNG ANH
Số TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Điểm thi cấp tỉnh Đạt giải
1 ĐẶNG NGỌC HUỲNH NGUYÊN 21/02/1998 Nữ 12A1 21.25 Giải Ba
2 ĐẶNG HUỲNH MINH TUẤN 28/04/1998 Nam 12A12 21.25 Giải Ba
3 LÊ THỊ LỤA 20/11/1998 Nữ 12A2 21.00 Giải Ba
4 DƯƠNG THỊ KIM CHUNG 07/11/1999 Nữ 11A2 20.00 Giải Ba
5 NGUYỄN THỊ NGỌC KIỀU 21/11/1999 Nữ 11A1 19.75 Giải Ba
6 TRẦN MỸ HÀ 12/05/1999 Nữ 11A2 18.00 Giải Ba
7 TRẦN THỊ MỸ DUNG 29/06/1999 Nữ 11A11 17.50 Giải Ba
8 VÕ TUẤN ANH NHÂN 26/04/1999 Nam 11A1 17.00 Giải KK
9 LÊ QUYẾT THẮNG 16/01/1998 Nam 12A2 16.25 Giải KK
10 PHAN THỊ HỒNG MY 18/05/1998 Nữ 12A2 15.50 Giải KK
11 VÕ NGỌC XUÂN PHƯƠNG 07/05/1999 Nữ 11A1 15.25 Giải KK
 
9.  MÔN TIN HỌC
Số TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Điểm thi cấp tỉnh Đạt giải
1 NGUYỄN NGỌC TUÂN 28/04/1998 Nam 12A2 11.0 Giải Ba