Danh sách học sinh tham gia dự thi lấy chứng chỉ Nghề phổ thông - Khóa ngày 08/5/2016