Kế hoạch hoạt động Ban phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Tác giả bài viết: Nguyễn Hữu Ngôn