QUY ĐỊNH CÔNG VIỆC CỦA BẢO VỆ NĂM HỌC 2016-2017 CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG