Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên: Công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tác giả bài viết: UBND tỉnh Phú Yên