Quyết định thành lập Đội PCCC cơ sở năm 2016

Tác giả bài viết: Nguyễn Hữu Ngôn