Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Tuyển sinh ĐH, CĐ 2017

Tác giả bài viết: Bộ Giáo dục và Đào tạo