THÔNG BÁO Về việc phê duyệt các trường THPT tổ chức thi, xét tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017