Kế hoạch triển khai giảng dạy chương trình “Giáo dục ATGT cho nụ cười ngày mai”