Quyết định thành lập tổ pháp chế trường THPT Lê Hồng Phong